pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 079-084
RUMİNANTLARDA CRYPTOSPORİDİOSİS
Ferda Sevinç
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Cryptosporidiosis, Ruminant
Görüntülenme Sayısı:1546 - İndirilme Sayısı: 9256

Cryptospondıum parvum, rum inamların neonatal diare send romu nun etiyoloj isinde rol alan etkenlerin başında yer almaktadır. Son yıllarda dünyanın bir çok ülkesinde Cryptosporidiosis yaygın olarak görülmekte, Türkiye'de de özellikle buzağı ve oğlaklarda, Cryptosporidiosis d&n kaynaklanan hastalık ve ölüm olayian büyük ekonomik kayıplara yol açmaktadır. 8u makalede, ruminantlarda Cryptosporidiosis in Türkiye'deki durumu, teşhis, tedavi ve korunma yollan üzerinde durulmuştur.