pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 093-098
BİR KÖPEKTE İNGUİNAL HYSTEROCEL OLGUSUNDA OVARYUMDA KİST ADENOKARSİNOM VE PYOMETRANIN BULGULARI
Deniz Nak1, Yavuz Nak1, Aylin Alasonyalılar2, Bilginer Tuna1, Abdülkadir Keskin1, Gülnaz Yılmazbaş1
1Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, BURSA
2Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, BURSA
Anahtar Sözcükler: Köpek, inguinal Hysterocel, Ovaryumda Kistadenokarsinoma, Pyometra, Meme Tümörü
Görüntülenme Sayısı:1924 - İndirilme Sayısı: 1520

Dachshund ırkı 9 yaşlı 6 kg ağırlığında dişi bir köpek sol inguinal meme lobunda ani bir büyüme ve idrarla birlikte gelen serosanguineous karekterli biıkaç damla vaginal akıntı şikayetiyle getirildi. Klinik, laboratuvar, ultrason ve radyolojik muayeneler yapıldı. Meme tümörü ve inguinal hysterocel operasyonu sırasında ovaryumda kistik yapılar ve kistik endometrial hi-perplazi-pyometra kompleksi gözlendi. Histopatolojik olarak meme tümörüne lobuler adenokarsinom ve ovaryumdaki ya-pıyada papillary cystadenocarcinoma teşhisi kondu. Meme tümörü, inguinal hysterocel, kistik endometrial hiperplazi- pyometra kompleks ve papillary cystadenocarcinoma'nın bir köpekte aynı anda gözlemlenmesinden dolayı bu olgunun sunulmasına gerek görüldü.