2008, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 069-075
HİPOFOSFATEMİLİ SIĞIRLARDA BAZI BİYOKİMYASAL VE HEMATOLOJİK BULGULAR VE FOSFORUN TEDAVİDEKİ ETKİSİ
Mahmut Ok1, Hasan Güzelbekteş1, İsmail Şen1, Alparslan Coşkun1, Aliye Sağkan Öztürk2, Şebnem Canikli3
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Konya
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Hatay
3Veteriner Hekim
Anahtar Sözcükler: İnek, fosfor yetersizliği, hematolojik ve biyokimyasal parametreler, fosfor uygulaması
Görüntülenme Sayısı:2678 - İndirilme Sayısı: 1289

Bu çalışmanın amacı hipofosfatemili sığırlarda hematolojik ve bazı biyokimyasal parametrelerdeki oluşan değişikleri belirlemek ve hastalığın tedavisinde fosforun etkisini ortaya koymaktır. Bu araştırmada materyal olarak hipofosfatemili 19 inek kullanıldı. Hayvanlara fosfor tedavisi yapıldı. İneklerde serum fosfor düzeyi (2.61 mg/dl) çok düşük iken, tedavi sonrası normal değerlere (5.74 mg/dl) ulaştı. Total protein (P<0.05), ALT (P<0.005), Fe (P<0.05), RBC(P<0.005), PCV(P<0.005) ve Hb (P<0.05)düzeylerinde tedavi öncesi ve sonrası farklılık belirlendi, ancak bu değerler normal sınırlar içerisindeydi. Sonuç olarak ineklerde kan fosfor düzeyi 1.5 mg/dl altına düştüğünde hemoglobinuri ve anemi, kan fosfor düzeyi 2.5 mg/dl'nin altında olan hayvanlarda iştahsızlık, süt veriminde azalma ve hafif halsizlik gözlenebilir. Hastalığın tedavisinde fosforun uygulamasının etkili olduğu ortaya kondu.