2004, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 059-062
HATAY YÖRESİNDE TAZE OLARAK TÜKETİME SUNULAN SÜRKÜN (ÇÖKELEK) BAZI MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Abdullah Keleş1, Osman Aygün2, Mustafa Ardıç3
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, KONYA
2 Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni vc Teknolojisi Anabilim Dalı, HATAY
3 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
Anahtar Sözcükler: Sürk, Kimyasal ve Mikrobiyolojik özellik
Görüntülenme Sayısı:2867 - İndirilme Sayısı: 1515

Bu araştırmada, Hatay'da üretilen ve satışa sunulan 50 adet sürk (çökelek) örneğinin mikrobiyolojik ve kimyasal özellikleri incelendi. Numunelerin ortalama toplam mezofilik aerobik mikroorganizma, maya ve küf. Lactobacillus ve Staphylococcus spp. sayılan sırasıyla 1.58x107, 8.17xt O5, 8.31x106 ve 5.80x1c3 kolVg olarak belirlendi, örneklerde ortalama ku-rumadde (KM), yağ, tuz, kül, laktik asit cinsinden asidite ve pH değerleri ise sırasıyla %48.80, %4.05, %5.59, %5.80, %0.78 ve 4.55 olarak tespit edildi. Bu araştırma ile sürk örneklerinin kimyasal özellikler bakımından büyük farklılıklar gösterdiği, mikrobiyolojik kalitelerinin de yetersiz olduğu tespit edildi.