pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 031-036
BURDUR BÖLGESİ SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE SIĞIR LÖKEMİ VİRÜS (BLV) ENFEKSİYONUNUN PREVALANSI
Mehmet Kale1, Feridun Öztürk2
1Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, BURDUR
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Süt Sığırı, Bovine Lökemi Virus, AGİD, ELISA, İşletmeler
Görüntülenme Sayısı:1888 - İndirilme Sayısı: 1161

Burdur ili ve ilçelerinde yetiştirilen, klinik açıdan sağlıklı ve ileri gebe olan 469 adet 3 yaş ve üzeri Holstein ırkı süt sığırı Bovine Lökemi Virus (BLV) enfeksiyonu yönünden seroiojik olarak ELİSA-süt ve AGID-kan ile test edildi. Dört yüz altmış dokuz kan serumunun 23'ünde (%4.9), süt serumunun 90'ında (%19,2) BLVuna karşı antikor varlığı tespit edildi. AGID testi ile en az seropozitif hayvan sayısı (1) Burdur-Merkez M3, Burdur-Yeşilova Yi, Y2, Burdur-Tefenni T2, T3 ve en lazla se-ropozitil hayvan sayısı (11) Burdur-Merkez M2 işletmelerinde belirlendi. Burdur-Merkez M1 ve Burdur-Ağlasun A1 işletmelerinde hiç seropozitif hayvan tespit edilemedi. ELISA testi ile en az seropozitif hayvan sayısı (3) Burdur-Yeşilova Y1 ve en fazla seropozitif hayvan sayısı (17) Burdur-Tefenni T1 işletmelerinde belirlendi. Hem AGID hem de ELISA ile en fazla BLV ite enfekte hayvan sayısının, Burdur-Merkez M2, Burdur-Tefenni T1 ve Burdur-Ağlasun A2 işletmelerinde bulunduğu belirtendi, Enfekte hayvan sayısı yüksek olan bu işletmelerde ortak-karışık emzirme, suni tohumlama öncesinde yapılan sık tedavi ve rektal muayene uygulamalarının yaygın olarak yapıldığı belirtendi.