pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 049-051
EUGENIA CARYOPHYLLATA MYRTACEAE (KARANFİL) UÇUCU YAĞININ MEDIAN LETAL DOZ (LD50) DÜZEYİ VE SAĞLIKLI VE DİYABETLİ FARELERDE HİPOGLİSEMİK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Ebubekir Ceylan1, Hanefi Özbek2, Abdurrahman Öztürk2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, VAN
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, VAN
Anahtar Sözcükler: Eugenia Caryophyllata Myrtaceae, Karanfil, Hipoglisemik Etki, Akut Toksisite, Fare
Görüntülenme Sayısı:1697 - İndirilme Sayısı: 1367

Bu çalışmada Eugenia caryophyllata Myrtaceae (karanfil) uçucu yağının, median letal doz (LD50) düzeyinin ve sağlıklı ve diyabetli farelerde hipoglisemik etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Alloksanla diyabet oluşturulmuş farelere ve sağlıklı farelere Eugenia caryophyllata Myrtaceae uçucu yağı ekstresi, glibenclamide (referans) ve serum fizyolojik (kontrol) uygulanıp; uygulama öncesi, birinci, ikinci, dördüncü ve 24. saatlerde, farelerin kuyruk veninden kan alınarak açlık kan şekeri düzeyleri belirlenmiştir. Eugenia caryophyllata Myrtaceae ekstresinin alloksanla diyabet oluşturulmuş farelerde kontrol (serum fizyolojik) grubuna göre açlık kan şekerini ikinci ve 24. saatte anlamlı derecede düşürdüğü, birinci ve dördüncü saatlerde bu etkinin görülmediği; glibenclamide'in, serum fizyolojik grubuna göre açlık kan şekerini birinci, ikinci, dördüncü ve 24. saatlerde anlamlı derecede düşürdüğü; glibenclamide'le E. Caryophyllata arasında kan şekerini düşürücü etkileri açısından birinci, ikinci, dördüncü ve 24. saatlerde anlamlı bir farklılık bulunmadığı gözlenmiştir. Sağlıklı farelerde E Caryophyllata grubu kan şekeri düzeyinin yalnızca dördüncü saatte diğer gruplara göre daha az düştüğü saptanmıştır. Sonuç olarak Eugenia caryophyllata Myrtaceae uçucu yağ ekstresinin, referans ilaç olarak kullanılan glibenclamide ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak aralarında anlamlı bir farklılık bulunmadığı; yani ikinci ve 24. saatlerde aynı düzeyde hipoglisemik etki gösterdiği, birinci ve dördüncü saatlerde ise kontrol grubu ile arasında anlamlı bir farklılık olmadığı gözlenmiştir. Ayrıca Eugenia caryophyllata uçucu yağ ekstresinin LD50 dozu ise 0.613 ml/kg olarak tespit edilmiştir.