pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 071-076
KÖPEK ARTRİTİSLERİNİN OLUŞUMUNDA ENZİMLERİN ROLÜ VE SAĞALTIMINA YENİ BİR BAKIŞ I: Osteoartritis, Romatoid Artritis, Etiyoloji, Patogenez, Teşhis, Tedavi
Mustafa Arıcan, Kerim Nida Çalım
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Osteoartritis, Romatoid artritis, Metalloproteinaz
Görüntülenme Sayısı:1671 - İndirilme Sayısı: 2174

Artrttisler; bir çok tipinin olması ve etiyo-patogenezislerinin multifaktöriyel olmasından dolayı köpek sağlığı açısından önemlidirler. Tüm artritisler içerisinde özellikle dejeneratif osteoartritis (OA) ve yangısel romatoid artritis (RA), diğer art-ritislere oranla daha sık görülmesinden dolayı ayrıca öneme sahiptirler. Bunlardan osteoartritisin tüm artritisler içerisindeki oranının %13 olduğu belirtilmiştir. Bunun dışında köpeklerdeki topallıkların %37'sinin osteoartritisten kaynaklandığı belirlenmiştir. Hem osteoartritiste hem de romatoid artritiste en büyük hedef eklem kıkırdağıdır. Bu derlemede, dejeneratif osteoartritisin ve yangısel romatoid artritisin tanımları, etiyolojileri, patogenezisleri, klinik bulguları, teşhis ve tedavilerinin yanı sıra asıl olarak ekstraselüler matriksin ve eklem kıkırdağının yıkımından sorumlu olan matriks metalloproteinaz (MMP)'ların salınımları, etki mekanizmaları ve bunların lokal ve sistemik inhibitörleri ile bu enzimleri baskılama amacıyla kullanılan maddelerden bahsedilmiştir.