pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 077-083
KÖPEK ARTRİTİSLERİNİN OLUŞUMUNDA ENZİMLERİN ROLÜ VE SAĞALTIMINA YENİ BİR BAKIŞ II: Matriks Metalloproteinazları, Etki Mekanizmaları, Metalloproteinaz İnhibitörleri
Mustafa Arıcan, Kerim Nida Çalım
Selçuk Üniversilesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Matriks Metalloproteinaz, Matriks Metalloproteinaz İnhibitörleri
Görüntülenme Sayısı:2243 - İndirilme Sayısı: 1584

Matriks metal I oprote i nazlar, homolog çinko endopeptidazlar ailesindendir. Matriks metaloproteinazları. bağ dokusunda bulunan önemli enzimlerden olup kıkırdak yıkımlanmasına karıştığı düşünülmüştür. Ekstraselüler matriks mak-romoleküIIerinin artışı artritis gibi hastalıklarda yıkımlanmalarda, merkez rolü oynarlar. Son zamanlarda yapılan çalışmalar ekstraselüler yapının fizyolojik ve patolojik yıkımlanmasında öncelik adımını metalloproteinaz adını verdiğimiz enzimler yaptığı bildirilmiştir. Bu derlemede, MMP ailesinin üyeleri, yapısal özellikleri, spesifitesi, aktivasyon mekanizmasının genel özellikleri ve metalloproteinaz inhibitörleri ve mekanizmalarından bahsedilmiştir.