pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 099-102
BİR KÖPEKTE MEME METASTAZLI TRANSMİSSİBLE VENEREAL TÜMÖR OLGUSU
Deniz Nak1, Deniz Mısırlıoğlu2, Yavuz Nak1, Kamil Seyrek-İntaş1, Hasan Basri Tek1
1Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, BURSA
2Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, BURSA
Anahtar Sözcükler: Köpek, TVT. Meme Metastazı
Görüntülenme Sayısı:1843 - İndirilme Sayısı: 2843

Bu raporda dokuz yaşlı Collie ırkı bir köpekte meme bezi metastazlı Transmissible Venereal Tümör (TVT) olgusu tanımlandı. Kanlı vaginal akıntı ve memede kitle şikayeti ile getirilen köpeğin klinik muayenesinde, vestibulum vagınada ve sağ inguinal arka memede tumoral kitlelerin varlığı saptandı, Makroskobik ve mikroskobik inceleme sonucunda olguya TVT tanısı konuldu. Olgunun tarihçesi, klinik, laboratuvar ve patolojik bulguları ile sağaltımı hakkında bilgi verildi.