pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2007, Cilt 23, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 027-033
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİKLERİNE GETİRİLEN KEDİ VE KÖPEKLERDE GÖZLENEN HASTALIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (2003-2006)
Nuri MAMAK1, Ramazan DURGUT1, Özkan GÖRGÜLÜ2
1Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Antakya HATAY
2Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Antakya HATAY
Anahtar Sözcükler: Kedi, köpek, İç Hastalıkları, Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji
Görüntülenme Sayısı:2002 - İndirilme Sayısı: 3598

Bu çalışmada 1 Ocak 2003-31 Aralık 2006 tarihleri arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniklerine getirilen kedi ve köpeklerin değerlendirilmesi amaçlandı. Bu tarihler arasında 76 kedi ve 366 köpek muayene edildi. Bu hayvanlar tür. cinsiyet, mevsim, anabilim dalı ve hastalıklara göre değerlendirildi. Hayvanların hastalanmalarının mevsimlere bağlı olduğu (p<0.01) ve hastalıktan n yaygın olarak ilkbahar ve yaz aylarında ortaya çıktığı gözlendi. Kedi ve köpeklerin Anabilim Dallarına göre dağılımları incelendiğinde; hastaların en fazla İç Hastalıkları Anabilim Dalı (n=202, %46), daha sonra Cerrahi Anabilim Dalı (n=192, % 43) ve en az da (n=48, %11) Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı hastalıkları olduğu görülmüştür Hasta kedi ve köpeklerin daha çok 0-12 aylık yaşlarda oldukları saptandı. Kliniklere getirilen köpeklerin Önemli bir kısmını (n=224. %61) erkek hayvanlar oluşturmasına karşın, kedilerin Önemli bir kısmını (n=49. %64) dişi hayvanlar oluşturdu. Hastalarda en fazla sindirim sistemi hastalıkları gözlenirken, bunları solunum sistemi hastalıkları, travma, topallık ve kırık olguları gibi ortopedik bozukluklar takip etmiştir. Sonuç olarak, bu çalışmada kedi ve köpeklerde gözlenen hastalıkların değerlendirilmesi, hayvan sahiplerinin bu bölgede görülen kedi ve köpek hastalı klan hakkında bilinçlendirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir.