pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2003, Cilt 19, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 069-071
KÖPEKTE GENERALIZE DERİALTI AMFİZEMİ (PNEUMODERMA)
İlker Çamkerten1, Arif Kurtdede2, Abuzer Acar2
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabiiim Dalı, ŞANLIURFA
2Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabiiim Dalı, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Köpek, Pneumoderma, Derialtı Amfizemi
Görüntülenme Sayısı:2357 - İndirilme Sayısı: 1679

Bu olguyu pneumoderma gözlenen üç yaşlı erkek Alman Kurdu köpek oluşturdu. Anamnezde; bekçilik görevi yapan köpeğin üç hafta Önce çevrede bulunan sahipli yabancı köpeklerte boğuşma sonucu boyun, sırt bölgesi ve bacaklannda ısırık yaralarının oluştuğu, boğuşmadan bir hafla sonra yaralanma bölgelerinde amfızem karakterinde şişliklerin görüldüğü, 15 gün sonra tüm vücuda yayıldığı ve köpeğe uç hafta süresince parenteral enrofloxacin ve lokal yara sağaltımı yapıldığı öğrenildi. Klinik muayenede; tüm vücutta den altında fluktuan, çıtırtılı ve soğuk şişliklerin, baş ve okstremitc derilerinde yara izlerinin varlığı (şekil 1,2,3) saptandı. Tanı, anamnez ve klinik bulgulara bakılarak konuldu. Yara izi bulunan bölgeler operatif olarak genişletilip iyotlu antiseptikle temizlendi ve bölgeye oksijenli su uygulandı. Penisilin-slreplomlsin beş gün süreyle kas içi enjekte edildi. Sağailımı takip eden bir hafta içerisinde deri altı şişlikler tamamen kayboldu (şekil 4,5). Sağaltımı takip eden 1 yıl içerisinde nüks olmadı. Köpeklerde generalize pneumoderma olgusuna seyrek rastlanması nedeniylede vakanın yayınlanması uygun bulundu.