pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2003, Cilt 19, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 083-088
AĞAÇ SİNCABININ (Sciurus anomalus) (Guldenstaedt, 1785) (Mammalia:Rodentia) ÇİĞNEME KASLARI ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR
Hakan Yalçın1, Atilla Arslan2, Sadettin Tıpırdamaz1
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabiiim Dalı, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, KONYA
Anahtar Sözcükler: Sincap, Scıurııs anomalus, Kas, Çiğneme, Anatomi
Görüntülenme Sayısı:2003 - İndirilme Sayısı: 1167

Bu çalışmada B adet (5 erkek ve 3 dişi) ergin ağaç sincabı (S. anomalus) kullanıldı. Çiğneme kasları (m. masseter, m. temporalis, m. pterygoids us ve m. digastricus ve m. zygomaticomandibularis) diseke edilerek incelendi. M. masseter'in pars superficial'inin (or. infraorbitale'nin altındaki tuber faciale'den orijin aldığı ve mandibula'nın proc. angularis'inin lateral yüzündeki kabartıya yapıştığı belirlendi. M. masseter'in pars profunda'sının anterior bölümünün, os maxilla'nin lateral yüzündeki fossa'dan orijin aldığı ve mandibula'nın lateralindeki ventral masseterik kabartı çizgisine yapıştığı tespit edildi.