2007, Cilt 23, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 039-043
SAĞLIKLI DİŞİ KÖPEKLERİN GENİTAL KANALINDAN AEROBİK BAKTERİ İZOLASYONU ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR
Metin ÇAKMAK1, Yahya KUYUCUOĞLU2
1Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Gemlik, BURSA
2Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kampus, AFYONKARAHİSAR
Anahtar Sözcükler: Dişi köpek, vagina, mikrobiyolojik muayene
Görüntülenme Sayısı:2557 - İndirilme Sayısı: 1879

Bu çalışmada, Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında bulunan değişik ırk, yaş ve siklus evresindeki 66 adet sağlıkJı damızlık dişi köpeğin vaginasından alınan svablardan aerobik bakteri İzolasyon ve identifikasyonu yapıldı örneklerin alınmasından sonra siklus dönemlerinin belirlenmesi için her bir köpeğe vaginal sitoloji uygulandı. Çeşitli ırklardan 66 adet köpeğin 62 (%93,94)'sinden 75 adet etken izole edildi. Izolatların 20 si E.coli (%26,67), 20'si Staphylococcus spp, (%26.67), 12'si Salmonella spp. (%16.0), 5'i Candida spp. (%6.67), 5'i Micrococcus spp. (%6,67), 4 Q Streptococcus spp. (%5.33), 4'ti Acinetobacter spp. (%5,33), 3'Ü Neisseria spp. (%4). 11 Bacillus spp. (%1,33). 11 S.aarous (%1,33) olarak identifıye edildi. Sonuç olarak; köpeklerin vaginasından farklı siklus dönemlerinde izole edilen bakterilerin inferliliteye sebep olmadığı, Infertil köpeklerde vaginanın mikrobiyolojik muayenesinin yapılmasının yararlı olabileceği kanısına varıldı.