pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2003, Cilt 19, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 049-056
SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞKENLER İŞİĞİNDA VETERİNER HEKİMLİĞİN PROFİLİ: II. MESLEKİ ÖRGÜTLENME
Abdullah Özen1, Burhan Kemal Ateş2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji A. B. D,. Elazığ
2Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Elazığ
Anahtar Sözcükler: Veteriner hekimliği, örgütlenme, sivil toplum örgütü, mesleki örgütlenme
Görüntülenme Sayısı:1996 - İndirilme Sayısı: 1471

Bu araştırmada, veteriner hekimlerin, mesleki örgütlenme konusundaki duyarlılıklanmn saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 22 ilden gelen, farklı sektörlerde faaliyet gösteren, 94 veteriner hekim üzerinde anket uygulanmıştır Araştırma çerçevesinde elde edilen bulgulara göre veteriner hekimlerin düşük oranda örgütlendikleri, mesleki Örgütlerden beklentilerine ulaşamadıkları, birlik organlarınca yapılan toplantılara katılmadıkları; dolayısıyla mesleki örgütlenme konusunda duyarlı ve daha da önemlisi bilinçli olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.