2007, Cilt 23, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 045-050
BURDUR VE ISPARTA YÖRESİ PNEUMONİLİ KOYUNLARDAN İZOLE EDİLEN BAKTERİYEL ETKENLER VE ANTİBAKTERİYAL DUYARLILIKLARI
İbrahim ÖZTÜRK1, Turan CİVELEK2
İç Güvenlik Eğitim Merkez Komutanlığı, Muayene Komisyon Başkanlığı, Isparta
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Afyonkarahisar
Anahtar Sözcükler: Pneumoni, koyun, antibiyotik duyarlılığı
Görüntülenme Sayısı:2533 - İndirilme Sayısı: 2007

Sunulan çalışmada Burdur ve İsparta illerinde pneumonili koyunlardan izole edilen bakteriyel etkenler ve antibakteriyal duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlandı. Pneumonili 160 koyun akciğerinden alınan örneklerde yapılan bakteriyolojik ekimler sonucu, örneklerin 15 (%22.06)'inde Staphylococcus aureus ve Pasteurella spp., 11 (%16.18)'inde Candida spp., 10 (%14.71)'unda Klebsiella pneumonia, 9 (%13.24)'unda E. coii, 3 (%4.41)'ünde Streptococcus spp. ve Corynebacterium spp., 2 (%2.94)'sinde Enterobacter spp. olmak üzere toplam 68 bakteri izole edildi. Bakterilerin antibiyotik duyarlılık testleri Kirby-Bauer disk diffüzyon yöntemine göre belirlendi. S. aureus suşları oxytetrasiklin, amoksasilin+klavulanik asit'e %100, ampisilin, amoksisilin ve danofloksasin'e %93.33, Pasteurella spp. suşları oxytetrasiklin, amoksisilin klavulanik asit, ampisilin, amoksisilin ve neomisin'e %100, danofloksasin'e %93.33, Klebsiella pneumonia suşları oksitetrasiklin, amoksisilin, neomisin, gentamisin, sülfamethaksazol/trimethoprim ve sefaperazona %100, amoksisilin klavulanikasit, ampisilin ve danofloksasin'e ise %90 duyarlı bulundu.