pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2002, Cilt 18, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 029-036
FARKLI KESİM AĞIRLIKLARINDA AKKARAMAN KUZULARIN BESİ PERFORMANSI, KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ
Emine Hesna Şahin1, Ali Akmaz2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, AFYON
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, AFYON
Anahtar Sözcükler: Akkaraman, Kuzu, Besi, Karkas
Görüntülenme Sayısı:1817 - İndirilme Sayısı: 2863

Bu araştırma Akkaraman ırkı kuzularının; 35, 40, 45 ve 50 kg kesim ağırlıklarında besi performansı, kesim ve karkas özelliklerini incelemek amacıyla yapılmıştır Araştırmada 2,5-3 aylık yaşta, ortalama 21 kg ağırlığında sütten kesilmiş 1. Grupta (35 kg) 13. diğer uç grupta (40/45 ve 50 kg) 14'er baş olmak üzere toplam 55 baş Akkaraman erkek kuzu kullanılmıştır, Kuzular planlanan kesim ağırlıklarına ulaşana kadar ad libitum kesif yem ve günlük 100 gfoaş buğday samanı ile beslenmişlerdir. İstatistik analizler tek yönlü variyans analizi ile yapılmıştır. Gruplarda sırası ile beside geçen süre 70.31, 87.36, 108.14 ve 134.07 gün; günlük ortalama canlı ağırlık artışı 199.74, 224,30, 225.34 ve 216.37 g; yemden yararlanma değerleri 6.17, 5,77,6,12 ve 6.62 kg olarak bulunmuştur. Araştırmada karkas, but, kol, sırt, bel ve diğerleri olmak üzere beş parçaya ayrılmış ve karkas kompozisyonunu araştırmak amacı ile kol diseke edilmiştir. Gruplarda sırası ile soğuk karkas ağırlığı 56.18, 18.18, 21.28 ve 25.72 kg; soğuk karkas randımanı %46.33. 46,02, 47.25 ve 51.58; karkasta but oranı %30,14. 29.42, 28.26 ve 27.12; kol oranı %15.17. 14.57, 14,12 ve 13.43; bel oranı %6.42. 6.70, 6.25 ve 6.79; kuyruk oranı %16.18, 15,60, 17.78 ve 21.41; MLD kesit alanı 12.35, 14.40. 14.52 ve 16.24 cm2; sırt yağı kalınlığı 2.88. 3.68, 3.90 ve 4.73 mm; kolda et oranı %65.07, 65.33, 64.09 ve 61.83: yağ oranı % 14.33, 13.31, 15.62 ve 18.77; kemik oranı %20.60, 21.36, 20.29 ve 19 40 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak; incelenen özellikler bakımından diğer kesim gruplarına göre 45 kg kesim ağırlığının en yüksek değerleri gösterdiği bulunmuştur.