2007, Cilt 23, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 051-055
ISI STRESİ OLUŞTURULAN BROYLERLERDE ANTİBAKTERİYAL ETKİLİ BİTKİ EKSTRAKTİNİN (HERBROMIX®) BAZI ANTİOKSİDANLAR VE KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Nurcan DÖNMEZ, Ercan KESKİN
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Isı stresi, broyler bitki ekstraktı, antioksidan, biyokimyasal parametreler
Görüntülenme Sayısı:2536 - İndirilme Sayısı: 2017

Isı stresi altında yetiştirilen broyler rasyonlarına antibakteriyal etkili bitki ekstraktı (Herbromix®) katkısının bazı kan parametreleri ile antioksidan sistem üzerine etkisinin belirlenmesi amacı ile yapılan çalışmada 80 adet broyler civciv kullanıldı. Hayvanlar, kontrol (K). bitki ekstarktı (B). stres (S) ve stres + bitki ekstraktı (S8) olmak üzere dört gruba ayrıldı. 45 gün süren çalışmanın ilk 15 gününde P ve SP gruplarına bitki ekstraktı uygulamasına başlandı. 15. günden itibaren 15 gün süreyle, ısı stresi ısıtıcılar yardımıyla ortam tsısı 3839 C° olacak şekilde S ve SB gruplarına uygulandı. Son 15 günde ise ısı stresine son verilmesine rağmen bitki ekstraktı uygulamasına 15 gün daha devam edildi. Stres uygulamasının 15. günde S ve SB gruplarında MDA değeri Önemli (p<0.05) oranda artmış olarak belirlendi. Araştırmada ısı stresi sonrası GSH düzeyi S grubunda önemli (p<0.05) oranda azalırken, SB grubunda K grubundan farksız olduğu görüldü. Araştırmada stres uygulamasının 15. gününde S grubunda total protein ve kolesterol miktarları K grubuna göre önemli (p<0.05) oranda azalırken glikoz miktannda ise artış (p<0.05) belirlenmiştir. Çalışmada SB grubunda GSH düzeyi dışındaki parametrelerde S grubundan Önemli bir farklılık gözlenmedi. Sonuç olarak bu çalışmada elde edilen veriler ısı stresinin olumsuz etkilerini göz Önüne sermekle birlikte bitki ekstraktının önemli etkisinin olmadığını da ortaya koymaktadır.