pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2002, Cilt 18, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 057-062
KÖPEKLERDE MİDAZOLAM-KETAMİNE VE XYLAZİNE-KETAMİNE ANESTEZİSİNİN ARTERİYEL KAN BASINCI VE KAN GAZLARI ÜZERİNE ETKİLERİ
Yılmaz Koç1, Mustafa Kul2, Fahrettin Alkan1, Zeki Oğurtan1
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
2Selçuk Üniversitesi, Karapınar Meslek Yüksek Okulu, KONYA
Anahtar Sözcükler: Midazolam, Xylazine, Ketamine, Arteriyel Kan Basıncı ve Gazları, Köpek
Görüntülenme Sayısı:1918 - İndirilme Sayısı: 1280

Çalışmada, 12 adet köpekte midazolam-ketamlne (M-K) xylazine-ketamine (X-K) anestezi kombinasyonlarının arteriyel kan basınçları ve kan gazları üzerine etkileri değerlendirildi. Bu anesteziklertn kan gazları ve kan basınçlarına etkileri anestezi öncesi ve anestezinin 15, 30, 60. 90 ve 120. dakikalarında belirlendi. Kalp atım ve solunum sayısının M-K grubunda arttığı, X-K grubunda ise azaldığı ve iki grup arasında bu değerler açısından farkın önemli olduğu (p belirlendi. Pa02 ve PaCCVde ise önemli tark gözlenmezken, pN değeri bakımından 15. (p<0.01)ve 30. (p<0,05) dakikalarda gruplar arasında farklılıklar önemli bulundu.