pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 005-008
POİNTER, ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİ VE KANGAL IRKI KÖPEKLERDE KAN SERUMU TİROİT HORMONLARI, GLİKOZ VE TOTAL KOLESTEROL DÜZEYLERİ
Tufan Keçeci, Zafer Durgun
Seçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Kampus, Selçuklu, KONYA
Anahtar Sözcükler: Köpek, tiroit hormonları, glikoz, total kolesterol
Görüntülenme Sayısı:1623 - İndirilme Sayısı: 1322

Bu çalışmada, 2 ile 5 yaşları arasında, klinik olarak sağlıklı, aynı bakım ve beslenme şartlarında bulunan toplam 36 adet köpekte kan serumu tiroit hormonlan, glikoz ve total kolesterol düzeyleri belirlendi. Bu amaçla, eşit sayıda erkek ve dışı Pointer. Alman Çoban Köpeği (AÇK) ve Kangal ırkı köpek kullanıldı ve incelenen parametreler ırk ve cinsiyet farklılıklarına göre karşılaştırıldı. Gerekli kan vena jugularıs'den alındı ve alınan kanların serumları çıkarıldı. Köpeklerin erkek ve dişileri arasında incelenen parametrelerin hiçbirinde önemli bir farklılık yoklu. Orta cüsseli bir ırk olan Poınterler (ortalama 19,8 kg vücut ağırlığı) ile karşılaştırıldığında, iri cüsseli irk olarak kabul edilen AÇK (ortalama 28,5 kg vücut ağırlığı) ve Kangal köpeklerinin (ortalama 30.2 kg vücut ağırlığı) serum to'al triiyodotironin düzeyleri daha az miktardaydı Serum total tiroksin, glikoz ve total kolesterol düzeylerinde ise üç ırk arasında önemli bir farklılık belirlenemedi. Diğer yandan, genel olarak serum tiroit hormonları ile glikoz düzeyleri arasında pozitif koreiasyon. serum tiroit hormonları ite total kolesterol düzeyleri arasında da negatif bir korelasyon olduğu bulundu.