pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 075-079
ORAL PAPİLLOMATOZİSLİ KUZULARDA SİKLOSPORİN'İN ETKİSİ
Fahrettin Alkan1, Celal İzci1, Mustafa Ortatatlı2, Yılmaz Koç1, Musa Karaman2
1S.Ü. Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
2S.Ü. Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Kuzu, oral papillomatozis, siklosporin
Görüntülenme Sayısı:1650 - İndirilme Sayısı: 1522

Bu çalışma, kuzulardaki oral papillomalozısın sağaltımında yeni bir yaklaşım olarak slklosponn kullanımının belirlenmesi amacıyla yapı (d). Çalışmada 17 adet oral paplllomlu kuzu kullanıldı. Siklosporin oral yolla, 5 mg/kg dozunda 5 gün süreyle venldi. Papillomlardan alınan biyopsi örnekleri histo patolojik yönden değerlendin İd i Makroskopik ve mikroskopik olarak tedavinin 11. gününden itibaren papillamalöz lezyonlarda belirgin bir gerileme ve iyileşme saptandı Siklosporin in. kuzulardaki oral papillomatozisin tedavisinde başarıyla kullanılabileceği kanısına varıldı.