pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 081-089
PRENATAL VE POSTNATAL DÖNEMDE TAVŞAN MİDE FUNDUSU ÜZERİNDE IŞIK MİKROSKOBİK İNCELEMELER
Mine Yaman, Aydın Girgin
F.Ü.Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoİoji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Sözcükler: Mide lundusu, tavşan midesi, histolojik gelişim
Görüntülenme Sayısı:1744 - İndirilme Sayısı: 1216

Bu çalışmada 20 adet dışı ve 4 adet erkek Yeni Zellanda Albino cinsi yetişkin tavşanlar ile bunların çiftleştirilmesi sonucu elde edilen fetüsleri ve yavruları kullanıldı. Tavşanlann mide fund uslarından alınan doku örnekleri, ışık mikroskobik incelemeler için uygun histolojik yöntemlerle tespitleri ve takipleri yapılarak parafinde bloklandılar. Gebeliğin 19. gününde lumeni sınırlayan mukoza epiteli çok katlıydı ve mukozada yer yer invaginasyonlar bulunmaktaydı. Gebeliğin 21. gününde de mukoza yüzeyi düzensiz seyretmekteydi ve epitel katmanı 2-3 hücre sırasından oluşmaktaydı. Fetal dönemin 23. gününde çok katlı epitelin yer yer tek katlı özellik kazandığı ve fundus bezlerinin ilk taslaklarının şekillendiği görüldü. Fetal dönemin 27 gününde epitel tamamen tek katlı prizmatik yapıdaydı. Gebeliğin 29. gününde mukoza yüzeyinin alcian blue (AB) ile kuvvetlice boyandığı gözlendi. Postnatal dönemin 1. gününden itibaren fundus mukozasındaki gelişmenin devam ederek postnatal dönemin 20. gününde hemen hemen ergin hayvanlardaki yapıyı kazandığı görüldü.