2001, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 091-096
AKKARAMAN KOYUNU VE ANKARA KEÇİSİNDE SİNÜS DURAE MATRİS VE EKSTRAKRANİAL İLİŞKİLERİ ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR
Hakan Yalçın, Sadettin Tıpırdatmaz
S.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Akkaraman koyunu, Ankara keçisi, sinus durae matris, sinus sagittalis dorsalis, extracranial ilişki
Görüntülenme Sayısı:2481 - İndirilme Sayısı: 1580

Bu araştırmada Akkaraman Koyunu ve Ankara Keçisinde, sinus durae matris ve extracranial ilişkileri incelendi. 8u amaçla yetişkin ve sağlıklı 8'er adet farklı cinsiyetteki Akkaraman koyunu ve Ankara keçisi başları materyal olarak kullanılmıştır. Materyallerin v. jugularis externa'sina mavi latex enjekte edildi. Dorsal ve ventral olarak iki sinus sisteminden oluştuğu belirlendi. Dorsal sinus sistemini: sinus transversus, sinus temporalis, sinus sigmoideus, confluens sinuum. sinus sagittalis dorsalis, sinus rectus; ventral sinus sistemini ise: sinus petrosus ventralis, sinus basilaris ve sinus cavernosus'lar oluşturdu. V. emissaria occipitalis'in v. vertebralis'in v. occipitalis He extracranial ilişkisini sağladığı gözlendi. V. emissaria canalis n. hypoglossi'nin: sinus basilaris ile sinus petrosus ventralisin extracranial ilişkisini oluşturduğu belirlendi. V. emissaria foraminis jugularis'in; sinus petrosus ventralis in v. occipitalis ile extracranial ilişkisini sağladığı belirlendi. V. emissaria foraminis retroarticularis'in, sinus temporalis'in plexus plerygoideus ile ve dolayısıyla v. maxillaris ite extracranial ilişkisini meydana getirdiği tespit edildi. V. emissaria foraminis ovalis in, sinus ca-vernosus'un plexus pterygoideus ile extracranial ilişkisini oluşturduğu gözlendi. V. emissaria foraminis or-bilorotundi'nin, sinus cavernosus'un plexus ophthalmicus ile extracranial ilişkisini sağladığı belirlendi.