pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 097-102
KANGAL KÖPEKLERİNDE A. İLİACA INTERNA'NIN DALLARI ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR
Hakan Yalçın1, Zafer Daşçı1, Nejdet Dursun2
1S.Ü. Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
2A.Ü. Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, ANKARA
Anahtar Sözcükler: A. iliaca interna, a. glutea caudalis, a. pudenda interna, anatomi, Kangal Köpeği
Görüntülenme Sayısı:1882 - İndirilme Sayısı: 2792

Bu çalışmada yetişkin, sağlıklr. 18 ita 20 kg ağırlığında. 2 ila 4 yaşları arasında, 6'sı dişi ve 6'sı da erkek olan 12 adet Kangal Köpeği kullanıldı. A. carotıs communis'e kırmızı latex enjekte edıldt. Bu işleme takiben a. ılıaca interna diseke edildi. A ılıaca ıntema'nın ala ossıs ıliı düzeyinde a. glutea caudalis ile a. pudenda interna'ya ayrılarak sonlandığı tespit edildi, A, umblicalis in. a iliaca ıntema'nın başlangıcı düzeyinde lig. teres vesicae olarak başlangıç aldığı ve sidik kesesinin yanal bandına ulaştığı gözlendi. A. glutea caudaJis'in ala ossts ilii düzeyinde a, iliaca intema'nın son iki dalından bir olarak başlangıç aldığı ve m. semıtendmosıs ile m. semımembranosus'da dağılarak sonlandığı tespit edildi. A. pudenda interna, a. iliaca interna nın son ıkı dalından biridir. Bu damarında tor. ıschıadicum minor düzeyinden başlangıç aldığı gözlendi.