2001, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 109-111
BİR KUZUDA EKSTRAUMBİLİKAL EKTOPİA HEPATİKA OLGUSU
Yılmaz Koç, Fahrettin Alkan
S.Ü Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Kuzu, ektopi, karaciğer
Görüntülenme Sayısı:2328 - İndirilme Sayısı: 1151

Bu çalışmada, üç günlük, dişi, 4 kg ağırlığında Akkaraman trkı bir kuzudaki ekstraumbilikal ektopia hepatika olgusu tanımlandı. Göbek bölgesinde kann duvarı, diğer anormalliklerin oiup olmadığı ve karaciğerin red edilmesi için genişletildi. Hiçbir anormallik belirlenmedi ve eklopik karaciğer red edildi.