pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 005-011
CİNSEL OLGUNLUK ÇAĞINDA FARKLI CANLI AĞIRLIĞA SAHİP BROYLER EBEVEYN GRUPLARI ARASINDAKİ BİRLEŞTİRMELERİN PERFORMANSA ETKİSİ : II.TİCARİ BROYLERLERİN PERFORMANSLARI
Süleyman Dere, M.Ali Tekeş
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Broyler, broyler ebeveyn, cinsel olgunluk yaşı, canlı ağırlık, verimlilik indeksi, yemden yararlanma
Görüntülenme Sayısı:1776 - İndirilme Sayısı: 1109

Bu araştırmanın amacı, farklı canlı ağırlık gruplarındaki erkek ve dişilerin 22, haftadan başlayarak verim dönemi sonuna kadar birarada bulundurulmasının, yavruların performansları üzerine etkilerinin belirlenmesi ve kar-şılaştırıtmasıdır. Araştırma materyali olarak , 778 Avian dişi ve 116 Peterson erkek damızlık broylerler ile bunlardan elde edilen toplam 459 ticari broyler civciv kullanılmıştır. Ebeveyn erkek ve dişiler cinsel olgunluk çağında (22. hafta) hafif, orta ve ağır olmak üzere üçer temel canlı ağırlık grubuna ayrılmıştır. Temel canlı ağırlık gruplarından hassas örnekleme metodu kullanılarak ortalama ve varyansları birbirine yakın üçer canlı ağırlık altgrupları oluşturulmuştur. Ebeveyn alt gruplarının her birinden 6'şar erkek ve 64'er dişi 9 ayrı odada verim dönemi süresince birarada tutulmuştur. Yavruların, yemden yararlanma oranı, canlı ağırlık ve verimlilik indeksi değerlen tespil edilmiştir. Hh(Hafıf erkek x Hafif dişi). Ha. Ho. Ah. Aa(Ağır erkek x Ağır dişi), Ao, Oh, Oa ve Oo(Orta erkek x orta dişi) ebeveyn gruplarından elde edilen ticari broylerlerin 49. gün verimlilik indeksi değerlerinin sırasıyla, 193.71, 181.54. 226.83, 211.40. 204.44, 188.23, 203.40, 201.14, ve 202.40 olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak ebeveyn canlı ağırlığının yavruların canlı ağırlığını etkilediği söylenebilir. Tican broylerlerin canlı ağırlıkları ve performans indeksleri beraber düşünüldüğünde, cinsel olgunluk çağında halif erkek ve orta canlı ağırlığa sahip dişi ebeveynlerin birleştirilmeleriyle ticari broylerlerde (yavrular) opümum performansın elde edilebileceği söylenebilir.