2001, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 013-016
SELENYUMUN KOYUNLARDA BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
İbrahim Pirinçci1, Ahmet Ateşşahin1 Bülent Elitok2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, AFYON
Anahtar Sözcükler: Selenyum, koyun, zehirlenme, biyokimyasal parametre
Görüntülenme Sayısı:2388 - İndirilme Sayısı: 1539

Bu çalışma, deneysel olarak selenyum zehirlenmesi oluşturulan koyunlarda serum aspartal transaminaz (AST), alanın transaminaz (ALT}, g-glutamil transpeptidaz (GGT), alkalin foslataz (ALP), laktik dehidrojenaz (LDH), kreatin fosfokmaz (CPK), total bilirubin (TB), direk bilirubin (DB), total protein (TP), İngliserid, albümin ve glikoz düzeylerinde meydana gelen değişiklikleri belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırmada ağııiıklan 50-55 kg arasında 18 adet koyun kullanıldı. Selenyum kas içi yolla 0.2 ve 0.6 mg/kg dozlarında verildi. Kan örnekleri 0.5, 1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 120 ve 240. saatlerde alındı ve bu örnekler AST, ALT, GGT, ALP. LDH, CPK, TB, DB TP, trigliserid, albümin ve glikoz yönünden incelendi. Sonuç olarak, deneysel yolla oluşlurulan selenyum zehirlenmesinde selenyumun koyunların serum AST. ALT, LDH, CPK, TB, DB ve TP düzeylerini artırdığı, buna karşılık glikoz düzeylerini ise azalttığı belirlendi.