pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 077-085
AKKARAMAN KOYUNU VE ANKARA KEÇİSİNDE BAŞIN YÜZLEK VE DERİN VENALARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR
Hakan Yalçın, Sadettin Tıpırdamaz
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Vena, baş, yüzlek ve derin vena, Ankara keçisi ve Akkaraman koyunu
Görüntülenme Sayısı:1810 - İndirilme Sayısı: 1253

Araştırmada Konya yöresinden elde edilen 8 adet Akkaraman koyunu ve 8 adet de Ankara keçisi kullanıldı. Bu materyallerin incelenmesinde Latex, Methymethacrylate ve Baryum Sültal kullanıldı. V. jugularis externa seyri sırasında. v. cervicalis superficialis, v. cephalica, v. thyroidea media, v. thyroidea cranialis, v. occipitalis, v, linguofacialis ve v. maxillaris'i aldığı gözlendi. V. linguofacialis'in, angulus mandibulae'nın caudali düzeyinde v. lingualis ile v. ma-xillaris'in birleşmesiyle oluştuğu belirlendi. Vv. palatinae, v. masseterica, w. articulares temporomandibulares, v. buccals ve w. pterygoidea'nın plexus pteygoideus'un oluşumuna katıldığı; buna karşın her iki türde de w. pharyngeae, v. alveolaris interior ve v. temporalis profunda'nın direkt olarak v. maxillaris'e açıldıkları tespit edildi.