pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 101-108
BROYLER PİLİÇLERDE BACAK PROBLEMLERİNE PATOLOJİK BAKTERİYOLOJİK ve SEROLOJİK BİR YAKLAŞIM
Deniz Mısırlıoğlu1, K, Tayfun Çarlı2, Aiper Sevimli1, Metin Petek3
1Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anahilim Dalı, BURSA
2Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BURSA
3Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, BURSA
Anahtar Sözcükler: Broyler, tenosynovitis, lemur başı lezyonları
Görüntülenme Sayısı:1640 - İndirilme Sayısı: 1202

Bu çalışmada ticari bir broyler işletmesinde gözlenen bacak problemleri incelenmiştir. Çalışma, dönem başı civciv sayılan sırasıyla; 4443, 6154, 6070 ve 6200 olan 4 ayrı kümeste yürütüldü. Üçüncü haftadan itibaren topallık gözlenenler arasından rastgele örnekleme yoluyla toplam 72 adet piliç seçilerek patolojik, bakteriyolojik ve serolojik incelemeleri yapıldı. Kümeslerde dönem sonu ölüm oranları sırasıyla %10.46, % 10.33. %9.83 ve %10.61 olarak tesbıt edildi. Bacak problemlerinden kaynaklanan ölümler ise toplam ölümlerin sırasıyla %15.48, % 14.77, %16.75 ve %12,15'ini oluşturdu. Hasta eklemlerden Escherichia coli (%27.94), Staphylococcus aureus (%7.35), Salmonella en-teritidis (%1,47) ve Enterobacler spp (%1.47) izole edildi. Anti-Reovirus ve Mycoplasma gallisepticum antikorları saptanamadı, Patolojik inceleme sonunda piliçlerde purulent tenosynovitis, femur başı lezyonları. osteomyelitis ve septisemi bulguları gözlendi.