pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2007, Cilt 23, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 091-097
ŞİNŞİLLADA (Chinchilla lanigera) OSSA CRANII VE OSSA FACIEI OLUŞTURAN KEMİKLER ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR
Sadullah BAHAR1, Aysun ÇEVİK DEMİRKAN2, Vural ÖZDEMİR2, İsmail TÜRKMENOĞLU2
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi A.B.D, AFYON
Anahtar Sözcükler: Şinşilla, Kafa, İskelet
Görüntülenme Sayısı:1808 - İndirilme Sayısı: 3194

Amaç: Çalışmanın amacı şinşıllada ossa cranii ve ossa faciei oluşturan kemiklerin makroanatonıik özelliklerini belirlemek ve sonuçları diğer rodent ve bazı carnivoriaıia karşılaştırmaktır. Materyal ve metot: Çalışma enşkln 10 adet (5 Erkek, 5 Dişi) şinşilla üzerinde gerçekleştirildi. Bilinen yöntemlerle ötenazisi sağlanan hayvanlarda baş kemiklerini ortaya çıkarmak için maserasyon yönteminden faydalanıldı. Bulgular: Şinşilla kafatasında en belirgin özelliğin geniş bir orbita, uzun ve sivri incisiv dişler ve parietal kemiklerin gerisinde yer alan oldukça büyük bulla tympanlca'lar olduğu gözlendi. Protuberantia occipitalis extema'mn belirgin bir tümsek olduğu ve crista facialis'in gelişmediği gözlendi. Ayrıca diş formülünün alt ve üst çene de 11 CO P1 M3 şeklinde olduğu tespit edildi. Sonuç: Rodentia takımının bir alt takım üyesi olan şinşilla da ossa cranii ve ossa fociet oluşturan kemiklerin makroanatomik olarak, akraba oldukları sincap ve oklu kirpi ile yakın bir benzerlik içinde olduğu sonucuna varılmıştır.