2001, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 143-147
İNEKLERDE MEME PAPİLLOMATOZİSİ İLE MASTİTİS ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ali Rişvanlı, Cahit Kalkan
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, ELAZlĞ
Anahtar Sözcükler: Mastitis, papillomatozis, inek
Görüntülenme Sayısı:2649 - İndirilme Sayısı: 2744

Bu çalışmada, ineklerde meme papillomatozısi ile maslitis arasındaki ilişkinin belirfenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın materyalini yaşları 2-16 arasında değişen 396'sı Esmer, 338'i Holştayn, 31'i Simental, 355'i Melez, 123'ü Yerli, 6'sı Jersey olmak üzere toplam 1249 inek oluşturdu. İneklerde mastilis bulunup bulunmadığı klinik muayene, CMT ve mikrobiyolojik testler ile tespit edildi. Daha sonra elde edilen sonuçlar meme papillomatozisınin oranları ile karşılaştırıldı. Sonuç olarak; muayene edilen hayvanların %13,37'sinde meme papillomatozisinin olduğu görüldü. Bu papillomalozıslı hayvanların %45,99'unda da mastitis bulunduğu belirlendi. Yine Simental ırkı papillomatozisli ineklerde daha (azla mastitise rastlandığı ve Jerseylarde de meme papillomatozisinin en az oranda olduğu görüldü. Ayrıca. 2-4 yaş grubundaki ineklerde de meme papillomatozisinin en az oranda görüldüğü ve hayvanların yaşlarına göre papillomatozisli hayvanlarda mastitis görülme oranları açısından fark olmadığı tespit edildi.