2001, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 057-063
BİR VAN KEDİSİNDE HEPATOSELLÜLER KARSİNOM
Zabid Yener1, İhsan Keleş2, Mehmet Karaca2
1Y. Y. Ü. Vet. Fak. Patoloji Anabilim Dalı, VAN
2Y. Y. ü. Vet. Fak. İç Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN
Anahtar Sözcükler: Hepatoselîüler karsinom, immunohistokimya, karaciğer, kedi
Görüntülenme Sayısı:2418 - İndirilme Sayısı: 1346

Bu raporda, 5 yaşlı dişi bir Van kedisinde belirlenen generalize metastazlı hepatoselliller karsinom olgusu tanımlandı. Makroskobık olarak, karaciğer, dalak, akciğer, böbrekler, karın boşluğu ve deri altında lmm-6 cm çapına varan, gri mt ırak-bey az renkte tümöral nodüller belirlendi. Mikroskobik olarak, tümör hücreleri solid, kordon ve tra-beküler yapılar oluşturmuştu. Neoplastik hücreler genellikle poligonal ve veziküler çekirdekli olup çok sayıda mitotik figürlere sahipti, İmmunohistokimyasal olarak tümör markerlerinden alfa-fetoprotein (AFP), sitokeratin, düz kas aktın (SMA) ve faktör Vlll'e ilişkin antijen (FVİH-Rag) araştırıldı. Bunlardan AFP ve SMA pozitif bulundu. Tümör, makroskobık, mikroskobik ve ımmunohistokimyasal Özelliklerine göre hepatoselîüler karsinom olarak teşhis edildi.