2001, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 109-114
BİR KOYUNDA HEPATOSELLÜLER KARSİNOM
Zabid Yener1, Hüdaverdi Erer2
1Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, VAN
2S.Ü. Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Hepatosellüler karsinom, immunohistokimya, karaciğer, koyun
Görüntülenme Sayısı:2341 - İndirilme Sayısı: 1175

Bu raporda, 4 yaşındaki bir koyunda belirlenen HSK1 olgusu tanımlandı. Makroskobik olarak, karaciğerin sağ lo-bunda grimtırak beyaz renkte, 1,7x1,5x1cm boyutlarında ve sınırlı soliter îümoral bir kitle görüldü. Mikroskobik olarak, tümör hücreleri genellikle solid yapılar, kimi bölgelerde de hepalik kordonlar oluşturmuştu. Tümör, az diferensiye solid HSK1 olarak teşhis edildi, fmmunohistokimyasal olarak, tümör markerlerinden alpha-fetoprotein (AFP), kar-sinoembriyonik antijen (CEA), sitokeratin ve hepatil B virusu yüzey antigeni (HbsAg) araştırıldı. Bunlardan AFP tümör hücrelerinde. CEA ve sitokeratin ise sadece safra kapillarında pozitif bulundu.