2001, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 119-122
SUPLEMENTAL OLARAK ÇİNKO UYGULANAN TAVUKLARDA NİTRİK OKSİT OKSİDASYON ÜRÜNLERİ VE ANTİOKSİDAN VİTAMİN DÜZEYLERİ
Semiha Dede1, Yeter Değer1, Tahir Kahraman1, Nurcan Dönmez2
1YYÜ Veteriner Fakültesi, Biyokimya Aııabilim Dalı, VAN
2YYÜ Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, VAN
Anahtar Sözcükler: Tavuk, çinko, nitrat, nitrit, vitamin
Görüntülenme Sayısı:2544 - İndirilme Sayısı: 1149

Tavuklarda çinko uygulanmasının, serum nitrik oksit oksidayon ürünleri ve antioksidan maddeler olan vitamin E, vitamin C konsantrasyonları üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yapılan bu çalışmada, her biri 7 hayvandan oluşan 3 deneme ve 1 kontrol grubu oluşturuldu. Farklı dozda çinko (125, 500, 1000 ppm) içeren su verilen tavukların kan serumunda nitrik oksit oksidayon ürünleri {nitrat, nitrıt) ve antioksidan vitaminlerin (vilamin E, vitamin C) konsantrasyonları spektrofotometrik olarak ölçüldü. 1.. 2., 3. deneme grupları ve kontrol grubunda sırasıyla nitrat (ppm) 6.16, 6.41. 13.16, 7.38, nitrit (ppm) 1.09, 1.20. 1.30, 1.78, vitamin E (mg/dl) 0.121, 0.326, 0,247, 0.313, vitamin C konsantrasyonları (mg/dl) 0,927, 1 682, 1.204. 1,323 olarak belirlendi. Nitrit (N02-) konsantrasyonu kontrol grubunda 1 ve 2. deneme gruplarına göre yüksek bulunurken (p<0.05), nitrat (N03-) seviyeleri bakımından gruplar arasındaki (arkın önemsiz olduğu saptandı. Vitamin E konsantrasyonunun, 1 deneme grubunda diğer bütün gruplardan önemli oranda düşük (p<0 05) olduğu, vitamin C nin ise 2. deneme grubunda, diğer deneme gruplarına oranla arttığı (p<0.05) tespit edildi. Bu çalışmada, çinko uygulanan tavukların kan serumunda, antioksidan vitamin düzeylerinin artmasının ve nitrik oksit oksidasyon ürünlerinde önemli bir farklılık olmamasının, tavuklarda antioksidan bir madde olarak çinkonun önemine işaret edebileceği sonucuna varıldı.