pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 147-150
BİR KÖPEKTE HİPOFİZİN KRCTMOFOB ADENOMU
Sevil Atalay Vural, Oğuz Kul
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabılim Dalı, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Kromofob adenom, hipofiz, köpek
Görüntülenme Sayısı:1716 - İndirilme Sayısı: 1028

Bu gözlemde 7 yaşlı Terrier ırkı bir köpekte hıpofızin pars distalisinde rastlanan sinüzoidal tipte kromofob ade-nom. makroskopik ve mikroskopık bulgularıyla tanımlandı Makroskopik incelemede tümör, beyinin bazalinde, chiasma optic um ile pons cerebri'nın anterıorü arasında yerleşmişti. Tümör, 1.4x2.0x1.7 cm boyutlarında, küremsi şekilde. seri kıvamda ve dıştan koyu kahverenkli idi, Mikroskopık incelemede, tümör çoğunlukla büyük ve yuvarlak şekilli kromofobik hücrelerden oluşmuştu. Bu hücreler arasında çok sayıda genişlemiş ve tçi eritrositlerle dolu sinüzoıdler vardı. Az sayıda da rozet benzeri oluşumlara rastlandı.