pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2007, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 005-012
KIL KEÇİLERİNDE SUBKLİNİK MASTİTİSİN TEŞHİSİ İÇİN CALIFORNIA MASTITIS TEST (CMT)'İN DEĞERLENDİRİLMESİ
İbrahim Aydın1, H. Hüseyin Hadimli2, H. Ahmet Çelik3, Zafer Sayın2
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakülıesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakülıesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, AFYON
Anahtar Sözcükler: Kıl keçisi, Subklinik mastitis, CMT
Görüntülenme Sayısı:2057 - İndirilme Sayısı: 1634

Bu çalışma, Konya'daki kıl keçilerinde subklinik mastitis teşhisinde CMTnin kullanılabilirliğini ortaya koymak ve subklinik mastitise neden olan bakterileri izole elmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 5 adet keçi süründe bulunan toplam 508 kıl keçisi incelendi. Keçilerin 935 adet memesinden süt örneği alınarak CMT testi uygulandı. CMT pozitif sonuç veren süt örneklerinde ve kontrol amacıyla CMT negatif sonuç veren 50 süt örneğinde mikrobiyolojik inceleme yapıldı. CMT sonuçlarına göre keçilerin %11.7'sinde ve memelerin %7.9'unda subklinik mastitis tespit editdi. Enfeksiyon %32.2 oranında bilateralken, %67.8 oranında unilateral, Enfeksiyonun %43.6'sı sağ topta, %56.4'ü sol lopta tespit edildi. Sağ ve sol lopta tespit edilen vakaların sayısı bakımından istatistiksel fark görülmedi (P > 0.05), CMT pozitif sonuç veren örneklerin %79.5'inde bakteriyel üreme olurken, %20.5'tnde herhangi bir etken izole edilmedi. CMT negatif sonuç veren örneklerin %14'ünde bakteriyel üreme olurken, %86'sında herhangi bir etken izole edilmedi. CMT sonucunda subklinik mastitis yönünden pozitif ve negatif olarak tespit edilen örneklerin bakteriyolojik doğrulanımında istatistiksel fark gözlenmedi (P > 0,05), CMT pozitil sonuç veren süt örneklerinde Koagulaz negatif Staphylococcus {KNS} %69,3 p reva la tıs ta en yaygın patojen olarak belirlendi. Staphylococcus aureus (%17.7). Corynebacterium spp. (%4.8), Streptococcus spp. (%3.2), Escherichia coli (%3.2) ve Maya (%t.6) izole edilen diğer patojenlerdi. Sonuç olarak keçilerde 0 ve +1 skorlarının negatif, +2 ve +3 skorlarının pozitif olarak kabul edildiğinde, CMT'nin subklinik olarak enfekte ve enfokte olmayan memeleri yüksek oranda tespit ettiği belirlenmiştir. Bu nedenle keçilerde subklinik mastitis teşhisinde kullanım kolaylığı, hızlı sonuç vermesi ve düşük maliyeti nedeniyle CMT tercih edilebilir.