2001, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 013-020
BİTLİS MEZBAHASINDA KESİLEN KEÇİLERDE PNÖMONİ OLGULARI ÜZERİNDE PATOLOJİK VE BAKTERİYOLOJİK ÇALIŞMALAR
ZabidYener1, Kemal Gürtürk2, Yavuz Gülbahar1, Hasan Solmaz2
1Y.Y.Ü Vet. Fak. Patoloji Anabilim Dalı, VAN
2Y.Y.Ü Vet. Fak Bakteriyoloji Anabilim Dalı, VAN
Anahtar Sözcükler: Pnömoni, keçi, patoloji, bakteriyoloji
Görüntülenme Sayısı:2659 - İndirilme Sayısı: 2393

Bu çalışmada, Bitlis mezbahasında kesilen keçilerde saptanan pnömoni olguları patolojik-anatomik ve bakteriyolojik olarak incelendi. Bu amaçla, toplam 1505 adet keçi akciğeri makroskobik olarak muayene edildi ve bu akciğerlerin 74 (4,91 yünde pnömoni saptandı. Histopatolojik incelemelerde, pnömoniler; verminöz pnömoni (%43.2), fib-rmlı bronkopnömoni (%23), intersitisyel pnömoni (%17,6) ve kataral-purulent bronkopnömoni (%16,2) olarak sınıflandırıldı Bakteriyolojik olarak incelenen 42 pnömoni olgusunun (verminöz pnömoni olguları hariç) 32 (%76.2)'smden tek veya karışık olarak çeşitli baktenler tzole edildi. Bu bakteriler Pasteurella haemolytica (%38.09). Mycoplasma spp (% 28.57), Staphylococcus aureus (%16.66), Klebsiella pneumoniae, (%11.90), Moraxella spp (%4.76), Bacillus spp. (%4.76) ve Pasteurella multocida (%2,38) olarak identifiye edildi. Sonuç olarak. Bitlis yöresindeki keçilerde en tazla gönilen pnömoni tipinin verminöz pnömoni olduğu ve P, haemolytica ve Mycoplasma spp nın keçi pnömoni olgularından en sık izole edilen bakteriler olduğu sonucuna varıldı.