2001, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-026
SIĞIRLARDA LEPTOSPİROZİS ÜZERİNDE KLİNİK VE PATOLOJİK İNCELEMELER
Zabid Yener1, İhsan Keleş2
1Y.Y.Ü. Vet. Fak. Patoloji Anabilim Dalı, VAN
2Y.Y.Ü. Vet. Fak. İç Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN
Anahtar Sözcükler: Leptospirosis, cattle
Görüntülenme Sayısı:2147 - İndirilme Sayısı: 3180

Van merkeze bağlı bir mahallede besiye atman 50 hayvanlık sürüde (yaşları 6 aylık ile 2 yaş arasında değişen Doğu Anadolu Kırmızısı danalar) ieptospirozıs saptandı. Hastalığın devam ettiği Aralık-1999 ve 0cak-2000 tarihleri arasında besiye alınan sığırlardan 7'sinin öldüğü anlaşıldı. Hayvanlarda klinik olarak kilo kaybı, iştahsızlık, ıkterus. he-moglobinüri. ateş ve lökositozis belirlendi. Histopatolojik olarak; nekrotik hepatitis, hemoglobınürik nefrozıs, vaskülıtıs. hemoraji, hemorajik pnömoni ve kataral bronkopnömoni, kataral enteritis, dalakta fokal nekroz ve hemosıderozis görüldü. Hastalığın kesin tanısı karaciğer, dalak ve böbrek kesitlerine uygulanan immunoperoksidaz boyamada leptospiral antijenlerin saptanması ile gerçekleştirildi.