pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-038
BİR İNEKTE RENAL CELL CARCINOMA
Zabid Yener
Y.Y.Ü. Vet. Fak. Patoloji Anabilim Dalı, VAN
Anahtar Sözcükler: Renal Cell Carcinoma, İnek
Görüntülenme Sayısı:1968 - İndirilme Sayısı: 1120

Bu raporda, 11 yaşındaki bir inekte belirlenen renal cell carcinoma tanımlandı. Makroskobik olarak, sağ böbreğin bir lobçuğunda beyazımtırak-gri renkte. 1-2 cm çapında ve iyi sınırlı tumoral kitleler görüldü. Daha çok kortekste yerleşmiş olan bu kitleler, kaliks renalise kadar yayılmıştı. Mikroskobik incelemelerde tümörün renal cell carcinoma olduğu saptandı.