pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 057-066
MORKARAMAN, AKKARAMAN VE İVESİ KOYUNLARININ YARI ENTANSİF ŞARTLARDAKİ VERİM PERFORMANSI II. KUZULARDA BÜYÜME VE YAŞAMA GÜCÜ ÖZELLİKLERİ
Orhan Özbey1, Abdulkadir Akçan2
1Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, AFYON
Anahtar Sözcükler: Morkaraman, Akkaraman, İvesi, Büyüme, Yaşama Gücü
Görüntülenme Sayısı:1959 - İndirilme Sayısı: 2456

Bu araştırma Morkaraman, Akkaraman ve Ivesi kuzularının büyüme ve yaşama gücü özelliklerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 30 baş Morkaraman. 32 baş Akkaraman ve 41 baş İvesi erkek ve dişi kuzu kullanılmıştır Morkaraman, Akkaraman ve ivesi kuzularda sırasıyla ortalama doğum ağırlığı 3.71. 4.47 ve 4.03 kg: sütten kesim ağırlığı (105. gün) 24.12. 26.68 ve 22.56 kg: doğumdan itibaren süt kesimine kadar günlük canlı ağırlık artışı 194.38, 211.52 ve 176.48 g ve süt kesimine kadarki dönemde yaşama gücü % 87, % 88 ve % 88 olmuştur, Büyümenin bütün dönemlennde genotipiıı etkisi önemsiz bulunurken, doğum tipinin etkisi doğum ve 45.gun önemli (P<0 05): 60. 75. 90 ve I05,günlerde çok önemli (P<0.01) ve 30 günde ise yüksek düzeyde önemli (P<0 001): cinsiyetin etkili olduğu 90.gün (P<0.01) ve 105.gün erkek kuzular lehinde Önemli (P<0.001) bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır Ana yaşının 75 ve 90.gündeki etkisi önemli (P<0,05) bulunmuştur.