2001, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 067-072
KIVIRCIK KUZU KARKASLARI İLE KARKAS PARÇALARINDAKİ TOPLAM ET, YAĞ VE KEMİK MİKTARLARI ARASINDAKİ FENOTİPİK KORELASYONLAR
Hıdır Demir
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Avcılar/İstanbul
Anahtar Sözcükler: Kıvırcık, karkas, fenotip, korelasyon, randıman
Görüntülenme Sayısı:8047 - İndirilme Sayısı: 3832

Bu çalışma, karkastaki el. yağ ve kemik miktarlarının belirlenmesinde hangi karkas parçasının daha etkili kullanılabileceğini ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada 75. günde sütten kesildikten sonra 56 gün süreyle besiye tabi tutulan Kıvırcık erkek kuzular kullanılmıştır. Ortalama 33.45 kg canlı ağırlıkta kesilen kuzularda sıcak karkas randımanı %46.07 ve soğuk karkas randımanı %45.35 bulunmuştur. Karkas parçaları arasında en yüksek oran %32.63 ile butta. %28.26 ile diğer parçalarda ve %18.20 ile kolda görülmüştür. Karkasta et oranı on fazla %61.20 ile butta, yağ oranı %33.00 ile belde ve kemik oranı ise %29.90 ile sırtta görülmüştür. Karkastaki toplam yag, kemik ve et miktarları ile 5 ayrı karkas parçası arasında tespit edilen en yüksek (enotipik korelasyonlar et için 0.936 ile butta, yağ için 0.734 ile belde ve kemik için ise 0,823 ile diğer parçalarda görülmüştür. Et. yağ ve kemik bakımından tüm karkas ile 5 karkas parçası arasında en yüksek fenotıpik korelasyonlar diğer parçalar denilen kısımda görülmüştür (0,817. 0.614 ve 0.823) Bu parçayı kol (0 720, 0.622 ve 0.550) ve but (0.644. 0 936 ve 0.447) izlemiştir.