pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2000, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 015-019
HİNDİLERDE (MELEAGRİS GALLOPAVO) BAĞİRSAK PARAZİTLERİNİN YAYILIŞI
Ferda Sevinç1, Feyzullah Güçlü1, Mehmet Yaman2, Funda Altınöz3
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, KONYA
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, VAN
3Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Parazitoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Hindi, Sindirim sistemi parazitleri, Konya
Görüntülenme Sayısı:1756 - İndirilme Sayısı: 1099

Bu araştırma, Ağustos 1998 - Aralık 1999 tarihleri arasında Konya'nın merkez köylerindeki evcil hindiler üzerinde yapılmıştır. Araştırmada 40 hindinin sindirim sistemi, 450 hindinin de dışkı Örnekleri incelenmiştir. Sindirim sistemi muayenesinde hindilerin % 52.5'i çeşitli parazit türleriyle enfekte bulunmuş ve Eimeria sp.'nin % 37.5. Heterakis gallinarum'un % 15. Subulura differens'in % 7.5, Echinostoma revolutum"un % 5, Ascaridia gaUfnin % 2.5 yaygtn olduğu tespit edilmiştir. Dışkıların Fülleborn doymuş tuzlu su flotasyon ve Benedek sedimentasyon teknikleri ile muayenelerinde 111 hindinin (% 24.66)çeşitli parazit türleriyle enfekte oldukları belirlenmiştir, Dışkı muayenesinde Eimeria $p. ookistleri % 12,88, Capillaria sp. % 7.11, Ascaridia sp. % 6.44, Choanotaenia mfundibulum % 1.55, Trichostrongylus tenuis % 1.33 ve Heterakis gallinarum % 0.88 oranlarında yaygınlık göstermiştir.