2000, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 039-044
FARKLI DOZLARDA İNDOMETASİN UYGULANAN RATLARDA BAZI BİYOKİMYASAL DEĞERLERİN BELİRLENMESİ
İzzet Karahan1, İbrahim Pirinçci1, Bülent Elitok2, Ahmet Ateşşahin1
1F.Ü. Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2D.Ü. Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
Anahtar Sözcükler: İndometasin, Rat, Biyokimyasal değerler
Görüntülenme Sayısı:2415 - İndirilme Sayısı: 1167

Bu çalışma, üç farklt do2da indometasin verilen ratlarda serum aspartal transamjnaz (AST), alanin transaminaz (ALT), gamma glutamyl transpeptidaz (GGT), alkalen fosfataz (ALP), laktat dehidrogenaz (LDH), kreatin fosfokinaz (CPK). sorbitol dehidrogenaz (SDH), total bilirubin (TB), direk bilirubun (DB), total protein (TP), albumin (ALB), trig-lıserıd (TG), glikoz (GL) ve ozmolalite (OZM) düzeylerinde meydana gelen değişiklikleri belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırmada 84 adet rat kullanıldı, indometasin kas içi yolla 2.5, 5.0 ve 7.5 mg/kg dozlarında verildi. Kan örnekleri 0.5, l. 2, 4, 8. 12 ve 24. saatlerde alındı. Bu örnekler biyokimyasal değerler yönünden analiz edildi. Sonuç olarak, deneysel yolla farklı dozlarda indometasin verilen ratlarda indometasinin AST, ALT, GGT, ALP, LDH, CPK, SDH, TB DB. GL düzeylerini ve OZM değerlerini artırdığı, buna karşılık TP, ALB ve TG düzeylerini azalttığı belirlendi.