pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2000, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-079
KOYUNLARDA SARCOCYSTİS TÜRLERİNİN YAYGINLIĞI
Ferda Sevinç1, Funda Altınöz2, Uğur Uslu1, Osman Selçuk Aldemir2
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, KONYA
2Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Parazitoloji (Vet) Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Sarcocystis, Koyun, Konya
Görüntülenme Sayısı:2033 - İndirilme Sayısı: 1600

Ocak-Nisan 2000 tarihleri arasında Konya Konet Mezbahasına kesim için getirilen toplam 511 koyunun öze-fagusu, makroskobik ve mikroskobik olarakSarcocystis enfeksiyonu yönünden muayene edilmiştir. Koyunların % 19.76'sında sayıları 2-257 arasında değişen makroskobik kistlere rastlanmıştır. Koyunların % 92.95'inde tripsin metodu kultanıtarak mikroskobik kist tespit edilmiştir. Kist duvarının yapısına göre üç tip mikroskobik kist bulunmuş, bu kist türleri de S. ovicanis,, S. ovHelis ve S.arieticanis otarak teşhis edilmiştir.