2000, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 093-101
AKKARAMAN KOYUNUNUN PLEXUS BRACHİALİS'İ ÜZERİNDE MAKROANATOMİK VE SUBGROS ÇALIŞMALAR
Memduh Gezici
S. Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Akkaraman koyunu, plexus brachialis, sinirler
Görüntülenme Sayısı:2281 - İndirilme Sayısı: 1711

Akkaraman koyununun plexus brachialis'i makroanatomik ve subgros olarak incelenmiştir. Bu amaçla değişik yaş ve cinsiyette sekiz adel Akkaraman koyunu kullanılrmştır.Akkaraman koyununda plexus brachialis 6., 7., 8,servikal ve 1. torakal spinal sinirlerin ventral dalları tarafından oluştuğu, ve bu plexus'tan başlangıç alan sinirlerin seyir ve dağılımında diğer koyunlardan önemli bir fark ayırdedilmediği belirtendi.