pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2000, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 091-095
AKKARAMAN KOYUNU ve ANKARA KEÇİSİNDE V. PUDENDOEPİGASTRİCA ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR
Emrullah Eken, Sadettin Tıpırdamaz
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: V. pudendoepigastrica, Akkaraman koyunu, Ankara keçisi
Görüntülenme Sayısı:2109 - İndirilme Sayısı: 1277

Bu araştırmanın amacı; Akkaraman koyunu ve Ankara keçilerinde v. pudendoepigastnca'yı karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu çalışmada materyal olarak: 8'er adet Akkaraman koyunu ve Ankara keçisi kullanıldı. V. pu-dendoepigastrica'nın; v, abdominalis caudalis, v. epigastrica caudalis ve pudenda externa'nm birleşmesiyle oluştuğu görüldü. V. pudenda externa'nm: v. scrotalis ventralis, v, labialis ventralis (mammaria caudalis) ve v. epigastrica caudalis superficıalis (mamana cranialis)'in birleşmesiyle oluştuğu belirlendi. Serbest kenarları v, pudendoepigastrica yönünde kapakçıklar (valvula venosa) görüldü.