pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2000, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 103-108
TUJ VE MORKARAMAN KOYUNLARININ BAZI HEMATOLOJİK DEĞERLERİ
Fikret ÇELEBİ, Metehan UZUN
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Bilim Dalı, KARS
Anahtar Sözcükler: Kan parametreleri, Tuj koyunları, Morkaraman koyunları
Görüntülenme Sayısı:1866 - İndirilme Sayısı: 1083

Bu çalışmada sağlıklı Tuj (30 adet) ve Morkaraman (26 adet) koyunlarının alyuvar ve akyuvar sayıları, akyuvar formülü, ortalama alyuvar hacmi (OAH), onalama alyuvar hemoglobini (OAHb). ortalama alyuvar hemoglobin derişimi (OAHbD), renk indeksi (Rl) , hemoglobin miktan, hematokrit değer ve sedimentasyon hızları gibi bazı kan parametreleri incelendi. Elde edilen bütün verilerin, koyunlar için belirtilen fizyolojik kan parametreleri değerlerinin sınırları içerisinde olduğu görüldü.