2000, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 109-120
AKKARAMAN, MORKARAMAN VE İVESİ KOYUNLARININ YARI-ENTANSİF ŞARTLARDAKİ VERİM PERFORMANSI I.DÖL VE SÜT VERİMİ ÖZELLİKLERİ
Orhan Özbey, Abdulkadir Akçan
F.Ü. Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Sözcükler: Akkaraman, Morkaraman, İvesi, Döl Verimi, Süt Verimi
Görüntülenme Sayısı:2624 - İndirilme Sayısı: 2610

Bu araştırma Fırat Ünivesitesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yetiştirilen Akkaraman, Morkaraman ve İvest koyunlarının yarı entansif şartlarda döl verimi ve süt verimi özelliklerini incelemek amacı ile yapılmıştır Koçaltı koyun sayısına göre, östrus göstererek tohumlananların oranı, gebelik oranı, doğum oranı ve kuzulama oranı Ak-karaman'larda sırasıyla %100, % 93, % 85 ve % 118.52, Morkaraman'arda % 100, % 92, % 88 ve % 115,30. ivesi'lerde % 100, % 90, % 83 ve % 112.50'dir, Doğuran koyun başına ikiz doğum oranı ve ortalama kuzu sayısı Ak-karamanlarda % 39 ve 1.39, Morkaraman'larda % 30 ve 1.30, İvesi'lerde ise % 35 ve 1.35'tir. Koyunların verim özellikleri ile ilgili analizlerden elde edilen sonuçlara göre. Akkaraman, Morkaraman ve Ivesi koyunlarında sırası ile toplam süt verimi 56.56, 96.37 ve 109.90 kg (P<0.001), laktasyon süresi 134.43, 164,74 ve 169,44 gün (P<0.001), ortalama günlük süt miktarı ise 426.35, 584.14 ve 641.09 g (P<0.001) olarak bulunmuştur, Her üç genotip grubunda toplam süt miktarı, laktasyon süresi ve günlük süt miktarı değerleri bakımından. 4-5 yaşlılar 2 ve 3 yaşlı koyunlardan. 3 yaşlılar ise 2 yaşlı koyunlardan, ikiz doğuranlar da tek doğuran koyunlardan daha yüksek değerler göstermiştir. Koyunların yaşından dolayı olan farklılık önemli (P<0.01) bulunurken, doğum tipinden dolayı olan farklılık önemli tesbit edilmemiştir.