pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2000, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 121-127
FARKLI METODLARLA MUAMELEYE TABİ TUTULAN ARPA SAMANININ İVESİ TOKLULARDA BESİ PERFORMANSI İLE KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Orhan ÖZBEY1, Abdulkadir AKÇAN1, Fuat GÜRDOĞAN2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı-Elazığ
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme Anabilim Dalı-Elazığ
Anahtar Sözcükler: İvesi, Melas, Besi performansı, Kesim, Karkas
Görüntülenme Sayısı:1835 - İndirilme Sayısı: 1887

Bu araştırma, kasaplık dönemine yaklaşmış veya kurbanlık olarak kısa sürede beslenip satılacak 8-12 aylık erkek Ivesı tokluların daha yüksek besi performansına ulaştırılmasını sağlayacak ekonomik bir besleme yönteminin belirlenerek bu yöntemin kesim ve karkas özellikleri üzerine olan etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır,Buna göre.melas ile muamele edilmeyen öğütülmüş arpa samanlı rasyonla beslenen hayvanlar I grubu, melas ite muamele edilen öğütülmüş arpa samanlı rasyonla beştenim II. grubu ve melas ile muamele edilen öğütülmemiş arpa samanlı rasyon verilenler ise III grubu oluşturmuştur Çalışmada her grupta 6'şar hayvan olmak üzere toplam 18 baş toklu kullanılmıştır. Yaklaşık 30kg civarında besiye alınan toklular 70 gün süren besi sonunda l. ll. ve III, gruplarda canlı ağırlıklar sırasıyla 46 50.48.98 ve 47. 92kg tesbıl edildi,Günlük canlı ağırlık artışları ve yemden yararlanma oranları 235. 77 g ve 5. 99, 256. 02 g ve 5. 50, 252.94 ve 5 57(P<0.05) olduğu belirlendi Soğuk randımanları %50.23, 50.64 ve 51. 23; karkas ölçülerinden gögüs derinliği 24 75, 26 24 ve 26.98cm (P<0.05). gögüs genişliği 17 65, 18.93 ve 17.73cm (P<0.05). but genişliği 16.97,18.67 ve 18. 86cm (P<0.05). göğüs çevresi 71.54. 73.62 ve 72. 73 cm (P<0.05) olarak tesbit edilmiştir Kaba yemin molasla muamele edilmesi hayvanların iştahı üzerine olumlu etkisi sonucu hayvanların yem tüketimi artmış ve buna bağlı olarak canlı ağırlık kazancı yükselmiştir. Ayrıca kaba yemin öğütülmeden verilmesinin besi, kesim ve karkas üzerine olumsuz bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir.