2000, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 135-138
MERİNOS, AKKARAMAN, İVESİ ve KORİEDALE IRKI KOÇLARDA BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Vahdettin Altunok, Nuri Başpınar
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Merinos, Akkaraman, İvesi, Koriedale, Koç, Biyokimyasal parametreler
Görüntülenme Sayısı:2307 - İndirilme Sayısı: 1235

Bu çalışmada 5 baş Merinos, 5 baş Akkaraman, 5 baş İvesi ve 5 baş Koriedale ırkı koçlardan oluşan toplam 20 adet fertil, 2-3 yaşlı ve sağlıklı koçlarda, total protein, albumin, kolesterol, glukoz, vitamin A. vitamin C. sodyum (Na) ve potasyum (K) gibi bazı biyokimyasal parametrelerin düzeyleri ve bu parametreler yönünden ırklar arası farklılıklar araştırıldı. Kan örneklen Kasım ayı (Konya ve çevresi için aşım sezonu) içerisinde 2 gün ara ile 4 kez alındı. Koçların plazma total protein, albumin, kolesterol, glukoz, vitamin A. vitamin C, Na and K düzeyleri ölçüldü ve bu parametrelerin düzeyleri sırasıyla 8.13±0.14 g/dl, 3.12±0.06 g/dl, 50.24±2.18 mg/dl. 75,39±3.11 mg/dl. 66.91±1.35 µ,g/dl, 1.17±0.08 mg/dl, 130.34±3.07 mmol/L ve 4.38±0.14 mmol/L olarak tespit edildi. Irklar arasında glukoz düzeyleri yönünden önemli (P< 0,01) farklılıklar bulunurken, diğer parametreler yönünden ırklar arası farklılığın olmadığı görülmüştür.