2000, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 139-141
ANKARA KEÇİLERİNDE KAN ASİT-BAZ DENGESİ, BAZI KAN GAZLARI VE PLAZMA ELEKTROLİT DÜZEYLERİ
Ercan Keskin, Tufan Keçeci
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji A.B.D., KONYA
Anahtar Sözcükler: Asil-baz dengesi, kan gazları, elektrolit, Ankara keçisi
Görüntülenme Sayısı:2201 - İndirilme Sayısı: 1333

Çalışmada, 20 adet Ankara keçisinde venöz kanda asit- baz dengesi, bazı kan gazlan ve plazma elektrolit düzeyleri belirlendi. Ankara keçilerinde belirlenen pH (7.376). pO2 (46.75 mmHg), pCO2 (38.50 mmHg), HCC3 (22.14 mEq/L), tCO2 (23,58 mEq/L), BE (-2.21 mEq/L) ve plazma sodyum, potasyum ve kalsiyum düzeyleri ( sırasıyla. 136.8, 4.43. 2.33 mEq/L) genel olarak ruminantlar için bildirilen değerlere yakındı. Sonuç olarak, bu verilerin Ankara keçilerinde benzer konularda yapılacak olan çalışmalarda yararlı olacağı düşüncesine varıldı.